Gestió i direcció d'obres

EXPERT LINE realitza, o col·labora, amb gran professionalitat en la direcció i / o gestió d'obres, en tot tipus d'edificis i espais. El seu departament tècnic garanteix el correcte desenvolupament de l'obra i del projecte, realitzant els controls i informes necessaris, evitant desviacions pressupostàries i assegurant el compliment dels terminis de lliurament pactats.