Cabines sanitaries i separacions de resines fenòliques

EXPERT LINE instal·la cabines sanitàries i separacions de resines fenòliques, un sistema de compartimentació sense obres així com tots els seus complements i accessoris, en diferents configuracions, dissenyats per a aplicacions i revestiments en zones humides com ara vestuaris, equipaments sanitaris públics i en general per a instal·lacions de folrats de parets, dutxes, lavabos, piques, bancs, taquilles, etc.