Qualitat i Certificacions

EXPERT LINE, amb el seu compromís i la dels seus proveïdors, persegueix l'excel·lència i el desenvolupament sostenible de les seves activitats empresarials.

EXPER LINE disposa de les següents Acreditacions i Homologacions:

• Certificat ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004 en l'àmbit de: construcció i instal·lació integral d'edificis, locals i espais de serveis; subministrament i muntatge de mobiliari i materials accessoris.

• Empresa adscrita al contracte d'adjudicació de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Comissió Central de Subministraments: Acord Marc de subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina, destinat als departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el sistema central d'adquisicions (expedient 2012/5). EXPERT LINE és una de les empreses líder a Catalunya amb major nombre de productes homologats i representats en el sistema central d'adquisicions.

• Certificat d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades (REA).

• Certificat d'inscripció en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

• EXPERT LINE posseeix la Classificació empresarial com a empresa contractista d'obres.